EĞİTİM - ÖĞRETİM SERVİSİ

Çağdaş İnfaz anlayışına paralel olarak hükümlü ve tutukluların topluma yararlı, yapıcı ve üretken kişiler olarak dönüşlerinin sağlanmasına yönelik çeşitli eğitim, öğretim, ve sosyal-kültürel faaliyetler yürütülmektedir. Kurumumuzdaki eğitim programlarından bir kısmı tutuklu ve hükümlülerin isteklerine bağlı olmakla birlikte okuma yazması olmayan tutuklu ve hükümlüler için yapılan eğitim programlarına hükümlü ve tutukluların katılması zorunludur.

Kurumumuzda eğitim ve öğretim, sosyal-kültürel ve sportif faaliyetler planlı bir şekilde yürütülmektedir. Hükümlülerin topluma kazandırılması, sosyal ve manevi yönden uyumlu vatandaş olmaları amaçlanmaktadır.

Kurumumuzda Eğitim- öğretim başta olmak üzere tutuklu ve hükümlülere, Türkiye Cumhuriyetinin başta insan haklarına dayanan, milli, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti olduğunu; Türk Cumhuriyeti Devletinin ülkesi ve milleti ile bölünmez bir bütün olduğunu kavratmayı; Atatürk İlke ve İnkılaplarını benimsetmeyi, onlara kişilik ve ahlaki karakterleri gelişmiş, sorumluluk taşıyan aile ve toplumun diğer üyeleri ile birleşebilen, çevresi ile işbirliği yapabilen, ülke hizmetleri ve kalkınmasına katkıda bulunan yıkıcı ve bölücü faaliyetlerden uzak milli ve manevi değerlere bağlı, karakter sahibi kişiler yetiştirmek amacı ile eğitim ve öğretim çalışmalarına uygun olarak Bakanlığımız Kanun,Tüzük, Yönetmelik ve Genelgeleri,Bakanlar Kurulu kararları, Adalet Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında ve diğer Bakanlıklar arasında yapılan protokole göre sürdürülmektedir.

Eğitim Birimi Faaliyetleri

Kurumumuz Eğitim Birimi Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünün 27/07/2007 gün ve 46/1 ve 51 No' lu Genelgeleri doğrultusunda eğitim-öğretim faaliyetlerini, iş ve meslek eğitimi faaliyetlerini, sosyal-kültürel faaliyetleri ve kütüphane faaliyetlerini yürütmektedir.
Kurumumuza yeni gelen hükümlü ve tutukluların öncelikle Kuruma girişlerinde eğitim-öğretim durumları verdikleri beyanlarına göre tespit edilmektedir. Eğitim ve öğretim durumları tespit edilen hükümlü/tutuklulara öğretim durumlarına göre eğitimlerine devam edebilmeleri konusunda gerekli bilgiler verilmekte ve eğitim-öğretimlerine devam etmeleri hususunda ikna etmeye yönelik çalışmalar yapılmaktadır. Kurumumuza gelen hükümlü/tutuklulardan öğrenci olanların, Kurumumuzda öğrenimlerine devam edebilmeleri için gerekli yazışmalar ve kayıt işlemleri takip edilmektedir.
Kurumumuz eğitim-öğretim, sosyal, kültürel ve sportif faaliyetleri ana başlıklar altında şöyle sıralayabiliriz:

1- Hükümlü ve Tutukluların Eğitim ve Öğretimi:
a) Yetişkin Eğitimi I. Kademe Okuma-Yazma Kursları,
b) Yetişkin Eğitimi II. Kademe Okuma-Yazma Kursları,
c) Örgün Eğitimlerine Devam Ederken Tutuklanan Öğrenciler,
d) Açık İlköğretim Okuluna Başvuru ve Sınavlara Katılım,
e) Açık Öğretim Lisesine Başvuru ve Sınavlara Katılım,
f) Yüksek Öğrenim Kurumlarına Başvuru ve Sınavlara Katılım,
i) Öğrenci Seçme Sınavları(YGS, LYS vb.)
ii) KPSS, YDS, DGS vb. diğer Sınavlar,
iii) Açık Öğretim Fakültesi Başvuru ve Sınavlara Katılım,
iv) Diğer Fakülte ve Yüksekokullar

2- Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersleri,

3- İş ve Mesleki Eğitim Kursları,

4- Kütüphane Faaliyetleri,

5- Sosyal, Kültürel ve Sportif Çalışmalar;
a) Konferanslar
b) Bilgi Yarışmaları ve Münazaralar
c) Konserler
d) VCD Film Gösterimi
e) Tiyatro
f) Sportif Faaliyetler
g) Sosyal-Kültürel Amaçlı Kurslar
h) Diğer Sosyal ve Kültürel Faaliyetler


1- HÜKÜMLÜ VE TUTUKLULARIN EĞİTİM VE ÖĞRETİMİ:

a) I. Kademe Okuma Yazma Kursları:
Kurumumuza gelen hükümlü ve tutuklulardan Okuma-yazma bilmeyen veya Yetişkin I. Kademe Başarı Belgesi bulunmayan 65 yaş ve altı sağlık durumları elverişli hükümlü ve tutuklular belirlenerek Yetişkinler I. Kademe Okuma -Yazma Kursuna alınır. Açılan kurslar Buca Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ile işbirliğinde yürütülmektedir.

b) II. Kademe Yetişkinler Eğitimi Kursları:İlkokul 4.sınıftan terk belgesi veya I. Kademe Okuma-Yazma Başarı Belgesi olan hükümlü ve tutuklulara, Yetişkinler II. Kademe Okuma-Yazma Kursu (İlkokul Denkliği) verilir. Açılan kurslar Buca Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ile işbirliğinde yürütülmektedir.

c) Örgün Eğitimlerine Devam Ederken Tutuklanan Öğrenciler:
Örgün eğitimlerine devam ederken tutuklanarak ya da özgürlüğü bağlayıcı ceza alarak kurumlarımıza gelen çocukların eğitim-öğretimlerinin kesintiye uğramaması için, yapılacak işlemler Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünün 01/01/2006 gün, B.03.0.CTE.0.00.10.00 / 010.06.02/ 7 sayı ve 51 nolu “Çocuk Hükümlü ve Tutukluların Eğitim Öğretim Faaliyetleri” genelgeleri doğrultusunda yapılmaktadır.

d) Açık İlköğretim Okullarına Başvuru ve Sınavlara Katılım:
Yetişkin II. Kademe Okuma-Yazma Kursunu başarı ile tamamlayıp belgesini alan, İlkokul 5. sınıf mezunu ve Ortaokula kayıtlı iken terk eden hükümlü ve tutuklular Açık İlköğretim Okuluna başvurabilmektedir. Kayıt ve kayıt yenileme dönemlerinde tüm oda ve koğuşlara duyuru yapılarak Açık İlköğretim Okuluna kayıt şartlarını taşıyan hükümlü ve tutukluların Açık İlköğretim Okuluna kayıt ve kayıt yenileme işlemleri gerçekleştirilmektedir. Açık İlköğretim Okuluna kayıt ücretini karşılayamayacak durumda olan hükümlü ve tutukluların kayıt ücretlerinin ödenmesi için Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı ile gerekli yazışmalar yapılmaktadır. Kurumumuz sınav merkezi olup, sınavlar İl Milli Eğitim Müdürlüğü Sınav Yürütme Kurulunun, Kurumumuza gönderdiği sınav komisyonu tarafından yapılmaktadır.

e) Açık Öğretim Lisesine Başvuru ve Sınavlara Katılım:
Ceza İnfaz Kurumumuza gelen hükümlü ve tutuklulardan ortaokul mezunu veya lise terk olanların başvuru yapabileceği Açık Öğretim Lisesi için kayıt işlemlerinin yapılacağı tarihler tüm hükümlü ve tutuklulara duyuru yapılarak bildirilmektedir. Açık Öğretim Lisesi kayıt ücretini karşılayamayacak durumda olan hükümlü ve tutukluların kayıt ücretlerinin ödenmesi için Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı ile gerekli yazışmalar yapılmaktadır.

f) Yüksek Öğretim Kurumlarına Başvuru ve Sınavlara Katılım:

i) Öğrenci Seçme Sınavı Faaliyetleri(YGS, LYS vb.):
Eğitim-öğretim yılı içerisinde Öğrenci Seçme Sınavına katılmak isteyen hükümlü ve tutuklulara yazılı duyuru ve bireysel görüşme ile konu hakkında bilgi verilmektedir.
Öğrenci Seçme Sınavına katılacak hükümlü/tutukluların sınava hazırlanmalarını sağlamak üzere Özel Öğretim Kurumlarından kitap temini sağlanmaktadır

ii) KPSS, YDS, DGS vb. diğer Sınavlar:
ÖSYM tarafından yapılan sınavlara katılacak hükümlü ve tutukluların başvuru işlemleri yapılarak rehberlik konusunda yardımcı olunmaktadır.

iii) Açık Öğretim Fakültesi Faaliyetleri :
Açık Öğretime devam eden hükümlü ve tutukluların yeni kayıt ve kayıt yenileme işlemleri takip edilmektedir.

iv) Diğer Fakülte ve Yüksekokullar:
Kurumumuzda diğer fakülte ve yüksekokullara devam eden öğrenci bulunmamaktadır. Tutuklanarak Kurumumuza gelen örgün eğitimde okuyan üniversite öğrencilerinin sınavlarına katılabilmeleri için gerekli çalışmalar yapılmaktadır.

2- DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSLERİ:

Diyanet İşleri Başkanlığı ile Adalet Bakanlığı arasında 30/03/2001 tarihinde imzalanan Hükümlü ve Tutukluların Dini ve Ahlâki Gelişmelerini Sağlamaya Yönelik İşbirliği Protokolü gereğince; istekli hükümlü ve tutuklulara İzmir Buca İl Müftülüğünce kurumumuzda görevlendirilen Vaiz tarafından günde 6 saat, haftada 4 gün olmak üzere toplam 24 saat Din ve Ahlâk Dersi verilmektedir. İstekli hükümlü ve tutuklulara Vaiz tarafından haftada Kuran Okuma Kursu verilmektedir.

3- İŞ VE MESLEKİ EĞİTİM KURSLARI:

Hükümlü ve tutukluların, kurumdaki zamanlarını iyi şekilde değerlendirmesini sağlamak; kendine yararlı olabilecek ve üretime geçirebilecek şekilde verimli bir halde ortaya koymaları amacıyla iş ve meslek edindirme kursları açılmaktadır. İş ve Meslek Eğitimi Kursları; serbest hayatta hükümlü ve tutuklular için fırsat yaratabilmede donanım ve kabiliyet geliştirme, toplumsal yaşamdaki farklı yetersizlikleri nedeniyle suça yönelme olgularını ortadan kaldırma, kendi hayatını kazanma gibi yaşamsal amaçlara yönelik kullanabilme, toplumsal yaşamda yer edinebilme ve en önemlisi olumlu benlik, kimlik edinmelerini sağlayacaktır. Milli Eğitim Bakanlığı ile yapılan ilgili protokol gereğince İl ve İlçeMilli Eğitim Müdürlüğü, Buca Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ile sürekli işbirliği yapılarak hükümlü ve tutukluların eğilimleriyle ilgili iş ve meslek edindirmeye yönelik kurslar düzenlenmektedir.

4- KÜTÜPHANE FAALİYETLERİ:

Ceza İnfaz Kurumumuzda kütüphane mevcuttur. Kütüphanelerimiz hükümlü ve tutukluların her zaman kitap alıp verebilmesi amacıyla kullanıma hazır haldedir.

5- SOSYAL, KÜLTÜREL VE SPORTİF FAALİYETLER:

a) Konferanslar:
Kurumumuzda kalmakta olan hükümlü ve tutukluların kişisel, sosyal, kültürel, ahlaki ve sağlık yönünden gelişmelerini sağlamak, yurt ve ulus sevgisini geliştirmek, aile bağlarını güçlendirmek için konferanslar düzenlenmektedir. Belirli gün ve haftalar dikkate alınarak kurumumuzda her ay konferans düzenlenmektedir.

b) Bilgi Yarışmaları ve Münazaralar:
Ceza İnfaz Kurumumuzda kalmakta olan hükümlü ve tutuklular için tarafımızca münazara ve genel kültür bilgi yarışmaları düzenlenmektedir.

c) VCD Film Gösterimi

d) Tiyatro

e) Sportif Faaliyetler:
Kurumumuzda bulunan spor kompleksinden tüm hükümlü ve tutuklular periyodik olarak faydalanmaktadır.

g) Sosyal-Kültürel Amaçlı Kurslar:

h) Diğer Sosyal ve Kültürel Faaliyetler:
Belirli gün ve haftalar (30 Ağustos Zafer Bayramı, Cumhuriyet Bayramı, İlköğretim Haftası vs.) hazırlanan programlarla kutlanmakta ve günün anlam ve önemi ile ilgili CD gösterimi yapılmaktadır. Mesleki kurslar sonunda kursları başarı ile tamamlayanların belgeleri düzenlenen törenlerle teslim edilmektedir. Psiko sosyal yardım servisi; personel ve hükümlülerin ruh ve beden sağlığı ve bütünlüğüne ilişkin koruyucu, geliştirici programları araştıran, uygulayan ve gerektiğinde tedavi sürecine katılarak psikolojik destek ve müdahalede bulunan, ayrıca hükümlülerin bireysel özelliklerini, yaşam koşullarını ve suç işleme nedenlerini belirleyerek bireysel gelişmelerine yardımcı olan, kurum yaşamına uyumlarını ve toplumsal yaşama adapte olmasını sağlayan ve bireyin yeniden suç işlemesini engelleyecek önlemleri alan ve bu amaçla gerektiğinde kurum en üst amirinin bilgisi dâhilinde, aileler ve sosyal çevreyle görüşme yapan servistir. Psiko-sosyal yardım servisinde, psikolog ve sosyal çalışmacı görev yapar.

İyileştirme haritasına göre psiko-sosyal servisin; gözlem ve sınıflandırma yönetmeliğine göre gözlem ve sınıflandırma formunun doldurulması, hükümlü ve tutuklu ön görüşme tanıma ve takip formlarının doldurulması, bireysel görüşmeler, kriz durumu görüşmeleri, farklı kişi ve kurumlara yönlendirme, aileye yönelik çalışmalar, grup çalışmaları, sosyal ve kültürel etkinlik düzenlenmesi, kurum personeline yönelik çalışmalar, hükümlülerin salıverilmelerinden önce hazırlık çalışmaları yapılması gibi görevleri bulunmaktadır.