KANTİN

 

Kantin birimi saymanlık birimi vasıtasıyla ihtiyaç üzerine temin edilen malzemelerin hükümlü ve tutukluların önceden belirlenmiş koğuş kantin günlerinde fişlerini toplayarak, sıraya göre ihtiyaçlarını gidermektedir. Gün sonu nakit ve kredi kasasını kontrol edip ve tutarların toplamını emanet para ile teyit ettikten sonra ve gün sonu 'Z' raporunu alır. Biten her türlü malzemeleri takibi ile kantinde çalışan mahkûmların puantaj işlemlerini saymanlıkla koordineli olarak yapmaktadır. Ay sonunda kantin memurları, sayman ve 2. müdür ile beraber sayımını yapmak da görevleri arasındadır.