MAHKUM KABUL:

  Kurumumuzda kabul esnasında, her hükümlü/tutuklarla ilgili olarak aşağıdaki bilgiler hükümlülere ve tutuklulara ait eşyalar aşağıda belirtilmiştir.

  a. Hükümlü ve tutuklulara kimliğiyle ilgili bilgiler;

  b. Hapsedilme nedenleri ve bu kararı veren makam;

  c. Ceza infaz Kurumu kabul gün ve saati;

  d. Emanete alınması gereken kişisel eşyanın envanteri;

  e. Bir yara ve önceki bir kötü muameleye ilişkin şikayetler;

  f. Hükümlü ve tutuklulara ruh ve beden sağlığı ile ilgili her türlü bilgi.

 Kuruma kabul esnasında bütün hükümlü ve tutuklulara bilgi verilmelidir.

 Kabulden sonra mümkün olan en kısa sürede;

  a. Hükümlü ve tutuklulara sağlığıyla ilgili olarak kabul sırasında alınan bilgi, bir doktor tarafından muayene ile desteklenir.

  b. Hükümlü ve tutuklulara uygun güvenlik seviyesi belirlenir;

         Kuruma kabulde ve daha sonra gereken sıklıkta, tüm Hükümlü ve tutuklulara anlayacakları bir dilde yazılı ve sözlü olarak cezaevi disiplinini sağlayan düzenlemeler ile Ceza infaz Kurumundaki hakları ve yükümlülükleri hakkında yazılı ve sözlü olarak bilgilendirilir. Ceza infaz Kurumundaki kurallarına göre Hükümlü ve tutuklular kalmasına izin verilmeyen bütün eşyalar hükümlü ve tutuklular kuruma kabulü esnasında emanete alınır. Eşyaları emanete alınan hükümlü ve tutuklulara bunların envanterine imza attırılır. Bu eşyaların iyi bir şekilde muhafaza edilmesi için gerekli tedbirler alınır. Bu eşyalardan herhangi birisinin imhası gerekli görüldüyse bu husus kayda geçirilmeli ve hükümlü ve tutuklulara bilgi verilir. Bu işlemler yapıldıktan sonra hükümlü veya tutuklular gerekli güvenlik önlemi alındıktan sonra koğuşa yerleştirilir.