CEZA İNFAZ KURUMUNUN YERLEŞİM VE KONUMU
               
F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumları asayiş, disiplin ve güvenliği tesis etmek, hükümlü-tutukluların çağdaş tretman yöntemlerinden maksimum yararlanmasını sağlamak, kalabalık koğuş siteminin yarattığı disiplin ve asayiş olaylarının en aza indirgenmesi, hükümlü-tutukluların hasımlılık ve düşmanlık hislerini, kalabalık yaşamdan kaynaklanan olumsuz psikolojik etkilenimlerini engellemek ve herhangi bir bulaşıcı hastalık yayılması yada kalabalık yaşamın yaratabileceği olumsuz hijyen koşullarının düzeltilmesi, güvenlik zafiyetlerini önlemek, hükümlü-tutuklulara sosyo-kültürel, sportif faaliyet imkanları ve daha özel yaşam alanları sunmak amacıyla Birleşmiş Milletler “ Minimum Cezaevi Kuralları” , Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi “ Avrupa Cezaevi Kuralları” ve ulusal yasalara uygun olarak hazırlanmıştır.
        
2 Nolu F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumumuz, İzmir ili Buca İlçesi Kırıklar Köyü mevkiinde Buca’ya 17 km. şehir merkezine 25 km., yeni Adliye binasına 30 km. uzaklıkta olup, 16281 m2 emniyet sahası, 50.000 m2’lik alana inşa edilmiştir. Ceza İnfaz Kurumu binası ile ihata duvarı arası 20 m olup ihata duvarı, ceza infaz kurumu duvarı arasında tüm binayı çevreleyen 620m uzunluğunda, 2,5m yüksekliğinde darbeye duyarlı sensörlü tel bulunmaktadır. İhata duvarı üzerinde 9 adet jandarma kulesi, 16 adet çatıda,biri hareketli 17’sı sabit olmak üzere toplam 33 adet ceza infaz kurumunun çatısını ve çevresini gözleyen kameralar bulunmaktadır.      
Ceza İnfaz Kurumumuz ihata duvarları dışında, hükümlü ve tutuklu ziyaretçilerinin kabul edildiği, kayıtlarının ve aramalarının yapıldığı 400 m2’lik, bir binamız mevcut olup, bu binada avukat kayıt, ziyaretçi kayıt, emanet eşya teslimi ve ziyaretçilerin hizmetine sunulu bir kantin, 4 kişilik bir misafirhane, şöför odası, ziyaretçilerin küçük çocukları için bir emzirme odası ve erkek ve bayan ziyaretçilere yönelik tuvalet bulunmaktadır. Yine bu ziyaretçi salonunda, kayıt ve kontrol işlemlerinin güvenli bir şekilde işlemesini sağlayan 2 adet gözlem kamerası bulunmaktadır.

İhata duvarı dışında, F1 ve F2 Ceza İnfaz Kurumlarına ait 10’ar daireden oluşan 4 Lojman, Jandarma Bölük Komutanlığı binası,150 m2 alana sahip 677 m3 su hacmi olan su arıtma tesisi, 253 m2 alana sahip 1521 m3 su hacmi olan su deposu, Ceza İnfaz Kurumumuzun su ihtiyacını karşılayan 2 adet kuyumuz, 60 m2 alana sahip trafo binası mevcuttur.

2 No’lu F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu 2003 yılında hizmete girmiştir.


KAPASİTESİ VE TİPİ:
         Kurumumuz 368 kişilik kapasitesi olup, F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Statüsündedir.    

BLOK VE ODA SAYISI:
         Ceza İnfaz Kurumumuz 4 bloktan oluşmaktadır. Blokların dördü hükümlü-tutukluların barınması (A,B1,B2,C Bloklar), bir (D blok) blok ise idari hizmetlerin yürütülmesi amacıyla hazırlanmıştır. Her bloğun ayrı görüş ve Avukat mahalleri bulunmaktadır. İkisi gözlem odası, 59 tek, 103’ü üç kişilik oda bulunmaktadır.


A Blokta; 36 adet üç,15 adet tek kişilik olmak üzere toplam 51 oda,

B1 Blokta; 17 adet üç, 16 adet tek kişilik olmak üzere toplam 32 oda,
(ikisi gözlem odası olarak kullanılmak için özel planlanmıştır.)

B2 Blokta; 14 adet üç, 15 adet tek kişilik olmak üzere toplam 29 oda,

C Blokta; 36 adet üç, 15 adet tek kişilik olmak üzere toplam 51 oda,

        
         Toplam oda sayısı 162’dir.(Gözlem odaları hariçtir.)


A Blok: 1 Ana koridora açılan 13 ara koridordan oluşmaktadır. Blokta 36 üç, 15 tek kişilik oda, ön görüşme odası, açık spor salonuna çıkış kapısı ve üst koridorda 2 adet iş atölyesinden oluşmaktadır.   

     
B Blok:Blok B1 ve B2 diye ikiye ayrılmaktadır. 1 ana koridora açılan 6’şar ara koridor bulunmakta. B1 Blokta 17 üç kişilik ve 2’si gözlem odası olmak üzere 16 tek kişilik oda, B2 blokta 14 üç kişilik ve 15 tek kişilik oda, ön görüşme odası, kreş, kantin, kantin deposu, anons ve müdahale ekibi odası ile üst katta merkez kontrol odası, konferans salonu,kütüphane ve 2’şerden 4 iş atölyesinden oluşmaktadır.


C Blok: 1 ana koridora açılan 13 ara koridordan oluşmaktadır. Blokta 36 üç, 15 tek kişilik odalar, ön görüşme odası ve üst katta 2 adet iş atölyesi bulunmaktadır.


D Blok: Bodrum katıyla birlikte 3 kattan oluşmaktadır. Üst katta yönetim ve hizmet servis büroları ile revir, giriş katında mutfak, idare ve hükümlü tutuklu giriş kapıları geçici gözlem odaları, kabul, sevk ve tahliye hizmet büroları, idareye ve ceza infaz kurumu içine geçiş alanları, arama odaları, Aile odaları, nöbetçi müdür ve baş memur odası, personel yemekhanesi, mutfak ve soğuk hava depoları ile alt katta jeneratör, arşiv, çamaşırhane, sığınaklar, elektrik panosu, kazan dairesi tahliye kapısı bulunmaktadır.

 Ceza İnfaz Kurumuna giriş-çıkışlar;
İdare giriş-çıkış kapısı, Mahkum giriş-çıkış kapısı, Mutfak giriş ve çöp çıkış kapısı olmak üzere 3 ayrı kapıdan yapılmaktadır.

Hükümlü-tutuklulara ayrılmış tek kişilik odalar 10 m2 oluşmakta ancak yan yana bulunan 3 oda aynı havalandırma bahçesini kullanmaktadır. Her 3 kişiye ayrılan havalandırma alanı 50 m2 olarak düzenlenmiştir. Üç kişilik odalar ise; 25 m2 alt, 25 m2 üst kat olmak üzere toplam 50 m2 olarak planlanmış yine bu bölüme ait havalandırma alanları 50 m2 kare olarak düzenlenmiştir. Bu alanlar planlanırken Avrupa standartlarının üzerinde olmasına özen gösterilmiştir.
Blok ve oda pencereleri gerekli aydınlatmayı sağlamak üzere standart genişlikte planlanmıştır. Avluların çıplak gözle kontrollerinin yapılabilmesi için üst koridorlara açılan bant pencereleri kullanılmıştır. İnsan hakları ve kişinin özel yaşamına saygı ilkeleri doğrultusunda hükümlü-tutuklu yatakhaneleri görevlilerce gözetlenemeyecek şekilde düzenlenmiştir. Yaşam alanları insani gereksinimleri karşılayacak düzeyde organize edilmiştir. Odalarda, oturma grubu, tek kişilik ranzalar ve giysi dolabı bulunmaktadır.
Spor, toplantı, sosyo-kültürel faaliyet vb. çalışmalarda kullanılmak üzere çok amaçlı bir salon ile ceza infaz kurumu bahçesinde açık hava spor sahası bulunmaktadır. Ceza infaz kurumu içinde mutfakta çalışan mahkûmlara yönelik iki katlı özel donanımlı kreş mevcuttur
İç bloklara geçişler el biometri ve boy turnikesiyle sağlanmaktadır. Mahkûm bloklarının iç geçişlerinde elektrikli (manyetik) kapılar kullanılmakta böylece toplu hareketlerde, kişilerin gruplar halinde dışarı çıkışları engellenecektir.  İç bloklarda açık-kapalı görüş alanları bulunmaktadır. Bu bölüme giriş ve çıkışlar mahkûm ile ziyaretçilerin iletişimini engelleyecek şekilde düzenlenmiştir.

  Hükümlü-tutukluların boş zamanlarını üretken geçirebilmeleri için tek kişilik odaların üzerinde çeşitli bölümlerden oluşan atölyeler mevcuttur. Blokların ortasında hükümlü tutukluların her türlü ihtiyaçlarını karşılamak üzere geniş kapasiteli bir kantin, hükümlü-tutukluların ve personelin yararlanabileceği büyük bir kütüphane ve okuma salonu yine hükümlü-tutukluların çeşitli gereksinimlerini sağlamak üzere berberhane ve terzihane bulunmaktadır.
Standart hizmetlerin, personelin idari blok ile mahkum bloklarına giriş-çıkışlarının (sayım, hastane, ziyaret, duruşma, tahliye, görüş vb.) kayıt ve kontrol altına alınması amacıyla binanın merkezinde tüm sirkülasyonu organize etmek üzere 46 monitör, bir server, bir perpro (çevre güvenlik) bilgisayar, geniş kırılmaz camla kaplı, özel güvenlikli “Merkez Kontrol Odası” bulunmaktadır. Merkez kontrol odasında ayrıca tüm ceza infaz kurumuna 24 saat 40 kanal uydu televizyon yayını ayrıca bir video kanalımız ve radyodan, CD’den müzik sistemi ile tüm ceza infaz kurumunu kapsayan yangın ihbar sistemi bulunmaktadır.

2-DIŞ VE İÇ GÜVENLİK KONUMU:
A) DIŞ GÜVENLİK:

         Ceza İnfaz Kurumumuzun çevresi 4 m. Yüksekliğinde ihata duvarı ve üzeri 1,50 m. yüksekliğinde dikenli tel ile çevrilidir. İhata duvarı ile bina arasında 2,5 m. Yüksekliğinde sensörlü jiletli tel ve 9 adet jandarma nöbet kulesi bulunmaktadır. Ceza İnfaz Kurumu ile ihata duvarı arası 20 m.dir.     İhata duvarları üzerinde 14 adet, çatıda biri hareketli 16 sabit ve 2 adet ziyaret kayıt bölümünü gösteren toplam 33 kamera ile Ceza infaz kurumumuzun dış kısmı, 161 adet kamera ile ceza infaz kurumumuzun