ÇİNİCİLİK
Kurumumuz Eğitim Servisi, Buca Halk Eğitim Müdürlüğü ve Buca kaymakamın oluru ile açılmaktadır. Çinicilik kursunda Buca Halk Eğitim Müdürlüğü tarafından Çini öğretmeni görevlendirilmiştir. Tutuklu ve hükümlüler tarafından çini atölyesinde üretilen ürünler sigarta olarak hükümlü tutukluların hesabına yatmaktadır.