Projenin Genel Amacı: İzmir Kalkınma Ajansı tarafından finanse edilen ve kurumumuzca hazırlanan projenin genel amacı olarak, hükümlülerin is bulma konusunda yasadıkları sorun ile en fazla işgücü açığı bulunan makineci/dikiş mesleğinde işgücü arz açığının oluşmasına gerekçe  olarak gösterilen "gerekli mesleki beceriye/niteliğe sahip eleman bulamamama" sorunlarını birlikte çözmek amacıyla modernize edilmiş sınıflarda makineci/dikiş mesleğine yönelik eğitim vermek projemizin amacıdır.

 


Projenin Özel Amacı: İzmir Kalkınma Ajansı tarafından finanse edilen ve kurumumuzca hazırlanan projenin özel amacı olarak,

 1. Dezavantajlı bireylere (hükümlü) mesleki eğitim vermek,
 2.  Yenilikçi yaklaşımlarla beşeri sermayeyi güçlendirmek,
 3.  Hedef grup üyelerinin ceza infaz kurumu içerisinde günlerini daha verimli geçirmeleri için eğitim, kültürel ve hobi faaliyetleri düzenlemek, üretimin ve çalışmanın insan psikolojisi üzerindeki olumlu etkisinden yararlanılarak daha sağlıklı bir psikolojik yapıya kavuşmaları ve infaz ile iyileştirme faaliyetlerinin amacına uygun şekilde toplumu ve bireyi suçtan uzak tutmak,
 4. Kurumun mesleki eğitim sınıfı ve uygulama atölyesi için gerekli ekipman, malzeme ve teçhizatı temin ederek ilerideki yararlanıcıların kullanımına sunmak kurumun mesleki eğitim kapasitesini arttırmak,
 5. Kurumumuzdaki hedef grup üyeleri dışında kalan hükümlü ve tutuklulara örnek rol model oluşturmak,
 6. Hükümlü ve tutuklulara cam kumlama sanatını öğreterek sanatla uğraşmalarını teşvik etmek,
 7. Hükümlü ve tutukluları, üretime katarak cezaevindeki yaşantıları için gerekli düzenli kazancı elde etmelerini ve ailelerine ekonomik yük olmalarını önlemek,
 8. Hükümlü ve tutuklulara suç isleyerek gelir elde etme dışında da gelir getiren legal isler olduğu konusunda farkındalık yaratmak,
 9. Kurumumuzda üretim süreci başlatılarak atıl işgücünü ekonomiye katmak,
 10. Cam kumlama sanatı atölyesi için gerekli makine, araç ve gereçleri temin ederek hedef grup üyelerinin ve ilerideki yararlanıcıların kullanımına sunman, hedef grup üyelerinin el becerilerini ve motivasyonlarını arttırmak, kurumun hobi atölyelerini geliştirmek,
 11. Mesleki eğitim tamamlandıktan sonra hobi atölyesi ve makineci dikiş eğitim sınıfını İşyurdu atölyesine dönüştürerek mesleki eğitimde sürdürülebilirliği sağlamak,
 12. Eski hükümlülerin istihdamı konusunda farkındalık yaratmak,

Projenin Ortakları:

İzmir Buca Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü: Mesleki eğitim öğretmeni proje ortağımız Buca Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünce temin edilecektir. Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünden temin edilecek müfredat piyasa şartlarına göre revize edilerek verilecektir. Mesleki eğitim, hafta içi mesai saatleri arasında günlük 8 saat olarak planlanan ders programı dahilinde 5 gün boyunca devam edecektir.


Projenin İştirakçileri:

1- İzmir Karabağlar İŞ-KUR Müdürlüğü: Çalışma ve Is Kurumu Karabağlar Hizmet Merkezi ile hedef grup üyelerine girişimcilik eğitiminin verilmesi, salıverilme sonrası kullanılmak üzere Çalışma ve is Kurumu Karabağlar Merkez Şube Müdürlüğü tarafından kullanılacağı tarihteki mevzuata uygun olarak hazırlanan ISBASI EGITIME DAVET MEKTUPLARI hedef grup üyelerine dağıtılacaktır.

2- İzmir Buca Ege Giyim Organize Sanayi Bölgesi:

3- Narkonteks: Hazırlık aşamasında üretim bandı incelenerek gerekli makine ve teçhizat seçimi, en verimli şekilde iç çamaşırı üretimi hakkında brifing alınmış, müfredatın geliştirilmesinde yardım alınmış ve projenin yürütülmesi aşamasında tekrar ziyaret edilerek iç çamaşırı üretiminin nasıl yapıldığı, piyasa gereksinimlerinin neler olduğu konusunda yeniden bilgilendirme yapılması ve kurum personeline 1 ay süre ile eğitim verilmesi hususunda projede iştirakçi olarak görev almaktadır.