TELEFON GÖRÜŞMESİ

1-) Haftalık telefon görüşmesi 21/03/2017 tarihi itibari ile hafta sonu cumartesi ve pazar günlerine alınmıştır.

2-) Tüm hükümlü ve tutuklular aşağıda belirtilen çizelgede koğuşlarına göre belirlenen saatlerde telefon görüşü yapacaktır.

5-) Kurum tarafından verilen telefon görüş ödülleri hafta sonu çizelgede belirtilen gün ve saatlerde normal telefon görüşünü 10 dk uzatma şeklinde yaptırılacaktır.

 

CEZA İNFAZ KURUMLARININ YÖNTEMİ İLE CEZA VE GÜVENLİK TEDBİRLERİNİN İNFAZI HAKKINDA TÜZÜK

MADDE 88

f) Hükümlülerin telefonla görüşme gün ve saatleri, kurumda bulunan telefon adedi, başvuru sırası, kurumun asayiş ve günvenliği dikkate alınarak idare tarafından belirlenir. Hükümlüler görüşebilecekleri yakınlarına veya birden fazla kişi ile haftada bir kez ve bir telefon numarası ile bağlantı kurarak kesintisiz görüşme yapılabilir. Herhangi bir nedenle görüşme gerçekleşmemişse daha önceden bildirilen numaralardan bir diğeri ile görüşebilir. Konuşma süresi başladığı andan itibaren 10 (on) dakikayı geçemez. Ancak tehlikeli hükümlü olukları idare ve gözlem kurulu tarafından belirlenen hükümlüler 15 (onbeş) günde bir kez olmak ve 10 (on) dakikayı geçmemek üzere sadece eşi, çocukları, annesi ve babası ile görüşebilir.

h) Suç işlemek amacıyla kurulan silahlı örgütün yöneticiliğini yapmaya devam eden, bu konuda herhangi bir yöntemle, kurum içi veya dışındaki kişilere talimat veya mesaj veren hükümlülere idare ve gözlem kurulu kararıyla telefon görüşmesi hiçbir şekilde yaptırılmaz.

ı) Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alan hükümlüler, idare ve gözlem kurulunun uygun gördüğü hallerde ve 15 (onbeş) günde bir olmak üzere eşi, altsoy ve üstsoyu, kardeşleri ve vasisi ile on dakikayı geçmemek üzere görüşebilir.

NOT: Olağanüstü hal kapasımında alınan tedbirlere ilişkin 667 KHK ve 5237 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkındaki Kanun, 19/10/2016 tarihli 2016/5018 sayılı idare ve Gözlem kurulu kararıyla terör örgütü suçundan tutuklu bulunanlar 15 günde bir telefon görüşü yapacaklardır.

 

KAPALI CEZA İNFAZ KURUMUMUZDA BULUNAN HÜKÜMLÜ VE TUTUKLULARLA
HAFTADA BİR GÜN 10 DAKİKA TELEFON GÖRÜŞMESİ YAPABİLECEK YAKINLARININ BİR DEFAYA MAHSUS CEZA İNFAZ KURUMUMUZA GETİRMESİ GEREKEN EVRAKLAR.

1. Telefon faturasının aslı (Ödendi Makbuzu Geçerli Değildir.)
2. Tam vukuatlı nüfus kayıt örneği (fatura sahibinin hükümlü veya tutukluyla akrabalık derecesini ve nüfus müdürlüğünden alınan belge.)
3. Nüfus Cüzdanı fotokopisi (Fatura sahibine ait)
4. İkametgah il muhaberi (fatura sahibine ait ve Nüfus Müdürlüğünden veya Muhtardan)
5. Cep telefonları için hatlı ise fatura, kontörlü hat ise abonelik sözleşmesi, sözleşmeyi yaptığı bayiinin kaşesi ve imzası gereklidir.